סימן תרסא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסא

סימן תרסא

 למנחה מתפללין כמו ביוצר. וכן בערבית כמו בליל ראשון. ובקידוש של ליל ב' אומר קידוש וזמן אחריו מיד, ואח"כ סוכה, דזמן לא קאי אלא אקידוש ולא אסוכה, דאף אם יום ראשון חול יצא בזמן דסוכה הלכך צריך שלא להפסיק בסוכה בין קידוש לזמן.

ואבי העזרי כתב שאף בליל ב' יש לומר זמן באחרונה, כמו יקנה"ז אע"פ שהזמן אינו חוזר על ההבדלה ואדוני אבי ז"ל הסכים לסברא ראשונה.