סימן תרסז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסז

סימן תרסז

 סוכה ונויה אסורין גם בח'. ולדידן גם בט' שהוא ספק ח'. כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל וכדמקלע שבת במוצאי יו"ט האחרון של חג נוהגין שלא להסתפק מנויי סוכה עד מוצאי שבת ונראה דשרי.