סימן תרצד.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצד.

סימן תרצד.

 חייב כל אדם ליתן מתנות לעניים. ולפחות שתי מתנות לשני עניים. מעות שגבן לחלקם לעניים בפורים, אין רשאין לשנותן לצדקה אחרת. ואין העני רשאי להוציאן לדבר אחר אלא בסעודת פורים. ואין מדקדקין בהן, אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנין לו, אחד ישראל ואחד עו"ג.