סימן תרצה.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצה.

סימן תרצה.

 מצוה להרבות בסעודת פורים. וצריך שישתכר עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ואם אכל בלילה לא יצא. ואומר על הניסים בברכת המזון בהודאה. ואם התחיל בסעודתו ביום ומשכה עד הלילה, כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל שאין אומרים על הניסים. צריך לשלוח מנות איש לרעהו לפחות שתי מנות לאדם אחד. ואם החליף סעודתו בשל חבירו יצא.