סימן תקצד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצד

סימן תקצד

 יחיד שלא תקע חבירו יכול לתקוע לו להוציא ידי חובתו ככל המצות שאדם מוציא את חבירו. יחיד שלא התפלל ט' ברכות אין חבירו יכול להוציאו שאין יחיד נעשה שליח לחבירו להוציאו ידי תפלה אלא אם כן בי'

כתב הרי"ץ גיאת הא דאמרינן סופר מברך ובור יוצא דוקא בברכת המזון וברכת המצות שנהגו להשמיען אפילו ליחיד מה שאין כן בתפלה שלא נתקנה אלא בלחש והכי שדר רב שרירא אין רשות למתפלל להשמיע קולו ולהוציא את שאינו בקי עד שירד לפני התיבה.