סימן תקצח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצח

סימן תקצח

 מנחה אומר שליח ציבור תהלה לדוד ואומר סדר קדושה וקדיש ומתפללין כמו ביוצר ואם חל בשבת כתב רב עמרם שאומרין צו"צ כמו בשבת דעלמא דכיון שהוא יום דין אומרין צו"צ משום צדוק הדין ושראוי לאומרו ביום דין.