סימן תקצט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצט

סימן תקצט

 ערבית מתפללין כמו בליל ראשון ואם חל בשבת כתב אבי העזרי שאלתי לרבותי אם יש לומר ותודיענו מפני שאומרים בו וחגיגת הרגל וראש השנה אינו לא חג ולא רגל והשיבוני דאעפ"כ אומרים ותודיענו כי חיכי דאמרינן במוצאי יו"ט בהבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה דאמרינן סדר הבדלות הוא מונה הכא נמי סדר התיקון הוא אומר.