סימן תרא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרא

סימן תרא

 בשני מתפללין ותוקעין כמו בראשון וקורין בפרשת וירא אליו מן והאלהים נסה את אברהם עד סוף סדרא ומפטיר קורא כמו אתמול ומפטיר בירמיה כה אמר ה' מצא חן במדבר עד הבן יקיר לי אפרים ובמוצאי ר"ה מבדילין כמו במוצ"ש אלא שאין מברכין על הבשמים ועל האש.