סימן תרב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרב

סימן תרב

 ולמחרתו מתענין ומתפללין תפלת תענית והוא צום השביעי האמור בפסוק ובהלכות תענית פירשתיו ובכל הימים שבין ר"ה ליוה"כ מרבין בתפלות ובתחנונים כמו שפירשתי למעלה ומוסיפין באבות זכרנו ובגבורות מי כמוך ובהודאה וכתוב לחיים ובשים שלום בספר חיים ובאשכנז נוהגין לומר בוקר וערב אחר סיום שמונה עשרה אבינו מלכנו על אלפא ביתא וכן כתב רב עמרם. והיחידים מתענין בהן חוץ מבשבת שאין להתענות בו כלל ונוהגין בספרד שגם בשבת מרבין לומר סליחות ותחנונים ואני תמיה על מנהגם שהרי אין מריעין בשבת ואיכא מאן דאמר הרעה בפה פירש לומר העניות והם אומרים עניות ותחנונים ובאשכנז אין נוהגין כן.