סימן ש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ש

סימן ש

לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת אפי' אינו צריך אלא לכזית כדי ללוות השבת.