סימן שפה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפה

סימן שפה

צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות אבל לערב.

 

כתב הרמב”ם ז"ל שאינו יכול כיון שאינו מוד' בעירו' וכותי הרי הוא כעו"ג וצריך להשכיר וישראל מומר לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן הרי הוא כעו"ג ואם אינו מחללו אלא בצנעה אפילו מחללו באיסור דאורייתא הרי הוא כישראל ומבטל רשות.