סימן שצה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצה

סימן שצה

מצוה לחזר בין אחר עירובי חצרות בין אחר שתופי מבואות ועל שניהם מברך על מצות עירוב ומתי מברך בשעה שמקבץ אותו מבני החצר ומבני המבוי או בשעה שמזכה להם ואחד מזכה לכולם ואומר בדין עירובא יהא שרא לנא לטלטולי מבתים לחצר ומחצר לבתים ובשתופי מבואות יאמר מחצרות למבוי וממבוי לחצרות לנו ולכל הדרים בעיר הזאת.