סימן ת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ת

סימן ת

מי שישב בדרך לנוח וחשכה לו ולא ידע שהוא בתחום ואח"כ מצא עצמו בתחומה הרי הוא כאנשי העיר שיהא כולה לו כד' אמותיו ויש לו אלפים לכל רוח.