סימן תד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תד

סימן תד

יש תחומין למעלה מי' כגון מי שהולך בכח שם בקפיצת הדרך או עמוד שהוא בסוף התחום ומקצתו חוץ לתחום וגבוה י' אפי' אינו רוחב ד' דחשוב כאויר אסור לעלות עליו בתוך בתחום ולירד מצד השני שחוץ לתחום.

l;color:#993366'>