סימן תרמב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמב

סימן תרמב

 סדר היום ערבית נכנסין לבית הכנסת וקורין קריאת שמע בברכותיה וחותמין ופרוס ומתפללין ג' ראשונות וג' אחרונות אתה בחרתנו ותתן לנו ה' אלהינו מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש יעלה ויבוא והשיאנו וקדיש ואם הוא שבת מזכיר גם של שבת את יום המנוח הזה ואת יום חג הסוכות הזה וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים. ויכולו וברכת מגן אבות בדברו וחותם בשל שבת לבד ומקדש שליח ציבור ונפטרין לבתיהם לשלום ואוכלין ושותין בסוכה.