סימן כו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כו

סימן כו

 ואם אין לו אלא אחת בין של ראש בין של יד מניחה ומברך עליה שכל אחת מצוה בפני עצמה היא ומברך על של יד כשהיא לבדה אחת ועל של ראש כשהיא לבדה שתים ואפי' אם יש לו שתיהם ויש לו שום אונס שאינו יכול להניח שתיהם כגון שצריך לצאת לדרך ואינו יכול להתעכב יכול להניח אחת מהן שאינן מעכבות זו את זו.