סימן כח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כח

סימן כח

 וימשמש בהן כל שעה וימשמש בשל יד תחלה ואחר כך בשל ראש וכשיסירן יסיר של ראש תחלה ויניחם בתיקן ואח"כ יחלוץ של יד ויניחן עליהם בענין שכשיבא להניחן שימצא של יד תחלה ויניחן.