סימן תקלב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקלב

סימן תקלב

מותר ליטול צפרנים לא שנא דיד לא שנא דרגל. ופירש ה"ר יהודה דוקא בסכין אבל לא במספרים וה"ר ברוך מוסיף לאסור אפילו בסכין. ורב אלפס התירו אפילו במספרים, ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל. כל רפואה מותר בחול המועד.