סימן תקמב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמב

סימן תקמב

 אפילו מלאכות המותרות אינן מותרות אלא לעשותן לעצמו או אחרים בחנם אבל אסור לעשותן בשכר, ומיהו אם אינו נותן לו שכר קצוב אלא שאוכל עמו בשכרו מותר וכל מלאכה מותר על ידי פועל שאין לו מה יאכל כדי שישתכר וירויח.