סימן תקמו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמו

סימן תקמו

 אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין. ומותר לארס ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין ומותר להחזיר גרושתו מן הנשואין ולא מהאירוסין ובערב המועד הכל מותר עושה אשה תכשיטיה בח"ה כגון כוחלת ופוקסת ומעברת סרק על פניה ומעברת סכין על פדחתה ועל פניה שלמטה.