סימן כ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כ

סימן כ

 הלוקח טלית מצוייצת מישראל או מתגר א"י כשרה אבל אם לקחו מהא"י שאינו תגר פסולה ואין מוכרין טלית מצוייצת לא"י.