סימן כב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כב

סימן כב

 העושה ציצית לעצמו מברך שהחיינו נתעטף בו מברך להתעטף בציצית.