סימן ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ט

סימן ט

כל מיני בגדים חייבין בציצית. וציצית של צמר או של פשתים פוטר כל המינין, אבל שאר מינין כגון של משי או צמר גפן אינן פוטרין אלא אם כן יהא הציצית ממין הטלית.

 

וכתב הרמב"ם שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית אם הוא אדום יעשה הציצית אדום ואם הוא ירוק יעשה הציצית ירוק וכן פי רש"י ור"י פירש שאין צריך. וכתב בספר המצות קטן ומיהו נכון ליזהר שלא לעשות ציצית של פשתן בשל משי אע"פ שהגאונים ורבינו תם אסרו לעשות אפי' ציצית של פשתן בטלית של פשתן רבינו שלמה ורב אלפס התירו ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש זצ"ל.