סימן עח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עח

סימן עח

 הטופל בצק בעוף שלא נמלח כשיעור מליחה אם הבצק של סמידא פירוש מקמח של חטין סולת הגס מותר אף ע"פ שמאדים שבצק של סמידא מתפרר וכבולעו כך פולטו ואין אדמומית זה אלא מראה דם ואם הבצק מקמח של חטים מנופה ודק אפילו אין מראה האודם ניכר אלא שאינו זך ככסף אסור לפי שנדבק בו הרבה ובולע ואינו פולט. היה הבצק משאר קמחים אם האדים אסור ואם לאו מותר