סימן פה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פה

סימן פה

 סימני חגבים כל שיש לו ד' רגלים וד' כנפים וכנפיו חופין את רוב אורך גופו ורוב היקף גופו ויש לו שני כרעים שמנתר בהן ואפילו אין לו עתה ועתיד לגדלם לאחר זמן וצריך שיהא שמו חגב וכשיש לו כל הסימנים הללו מותר ואין חילוק בין ראשו ארוך ויש לו זנב או אם אין ראשו ארוך ואין לו זנב.

וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל והאידנא אפילו חגב הבא בד' סימנין אין לאוכלו אלא במסורת ששמו חגב.

חגבים אין טעונים שחיטה כתב הרמב"ם אע"פ שציר דגים טמאים אסור ציר חגב טמא מותר שאין בהן ליחלוחית.