סימן מה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מה

סימן מה

 ניטלה האם שהולד מונח בה כשירה. ניטלה שלפוחית שמימי הרגלים נקוין לתוכה טריפה לר"ח והראב"ן מכשיר ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.