סימן מט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מט

סימן מט

 כל אלו הטרפיות הטריפות בבהמה טריפות גם בעוף באברים הנמצאים בו אלא שאין לעוף לא כרס ולא המסס ובית הכוסות, ויש כנגדו זפק וקורקבן ולמעלה פירשתי דין הזפק וקורקבן יש לו ב' עורות ואם ניקב זה בלא זה כשר, עד שינקבו שניהם זה כנגד זה, אבל אם נקבו זה שלא כנגד זה כשר, ואם ניקב ושומן שעליו סותמו כשר. ואם נמצא מחט תחוב בו בפנים ולא ניקב כולו דינו כדין מחט שנמצא בהמסס ובית הכוסות.