בבא בתרא, פרק ג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בבא בתרא, פרק ג

בבא בתרא, פרק ג

משנה א

חֶזְקַת הַבָּתִּים, וְהַבּוֹרוֹת, וְהַשִּׁיחִין, וְהַמְּעָרוֹת,

וְהַשּׁוֹבָכוֹת, וְהַמֶּרְחֲצָאוֹת,

וּבֵית הַבַּדִּין, וּבֵית הַשְּׁלָחִין, וְהָעֲבָדִים,

וְכָל שֶׁהוּא עוֹשֶֹה פֵּרוֹת תָּדִיר;

חֶזְקָתָן שָׁלשׁ שָׁנִים מִיּוֹם לְיוֹם.

שְֹדֵה הַבַּעַל חֶזְקָתָהּ שָׁלשׁ שָׁנִים,

וְאֵינָהּ מִיּוֹם לְיוֹם.

רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים בָּרִאשׁוֹנָה וּשְׁלשָׁה בָּאַחֲרוֹנָה,

וּשְׁנֵים עָשָֹר חֹדֶשׁ בָּאֶמְצַע, הֲרֵי שְׁמוֹנָה עָשָֹר חֹדֶשׁ.

רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חֹדֶשׁ בָּרִאשֹׁנָה וְחֹדֶשׁ בָּאַחֲרֹנָה

וּשְׁנֵים עָשָֹר חֹדֶשׁ בָּאֶמְצַע, הֲרֵי אַרְבָּעָה עָשָֹר חֹדֶשׁ.

 

אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים?

בִּשְֹדֵה לָבָן; אֲבָל בִּשְֹדֵה אִילָן,

כָּנַס אֶת תְּבוּאָתוֹ, מָסַק אֶת זֵיתָיו, כָּנַס אֶת קֵיצוֹ

הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלשׁ שָׁנִים.

 

ברטנורא משנה א 

חזקת הבתים.  מי שאבד שטרו והביא עדים שהחזיק שלוש שנים בכל הנך דכתיבי במתניתין, נאמן לומר שהם לקוחים בידו, ולא אמרינן ליה אייתי שטר מכירה שמכרוה לך, דעד תלת שנים מזדהר איניש בשטריה, טפי מתלת שנים לא מזדהר. ואמרינן לכשנגדו, אם איתא דלא זבנתה, היה לך למחות ולומר בפני שנים דעו שפלוני אכיל לה לארעאי בגזלנותא, והיה הדבר מגיע לאזניו והיה נזהר בשטרו, דחברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה. ומדלא מחית - את הוא דאפסדת.

שובכות שמגדלים בהם יונים.

בית הבדים שעוצרים בהם זיתים לעשות שמן.

בית השלחין.  מתוך שמעיין בתוכו, שמשקין אותו ממנו תמיד, עושה פירות תדיר. וכל דבר שעושה פירות תדיר חזקתו שלוש שנים מיום ליום.

והעבדים.  ואף על גב דקיימא לן הגודרות אין להם חזקה, כלומר הצאן, מלשון גדרות צאן, אין להם חזקה והוא הדין לכל בעלי חיים, היינו חזקה לאלתר הוא דאין להם, שאם היו הצאן והעבד ידועים שהם של אדם אחד, ונכנסו בביתו של אדם אחר, וטען זה שנכנסו בביתו "לקוחים הם בידי והרי אני מוחזק בהם", אין זו חזקה, שכן דרכם ללכת מבית לבית. אבל אם החזיק העבד שלוש שנים, הויא חזקה, ואין צריך לשטר מכירה.

שדה הבעל.  המסתפקת ממי גשמים, אינה עושה פירות אלא פעם אחת בשנה.

חזקתה שלוש שנים.  ואינה צריכה מיום ליום.

רבי ישמעאל אומר שלושה חדשים וכו'.  שיש תבואה גדלה לשלושה חדשים, כגון שעורים ושבולת שועל ועדשים, ונמצא אוכל שלוש תבואות בשמונה עשר חודש.

רבי עקיבא אומר:  יש דבר שגדל לשלושים יום, כגון שחת וירקות. לפיכך אם אכלה ארבעה עשר חודש הויא חזקה. ורבי ישמעאל סבר, דבאכילת שחת וירקות לא הויא חזקה, אלא באכילת תבואה ופירות גמורים.

במה דברים אמורים  שצריך שמונה עשר חודש לשדה הבעל.

בשדה הלבן שכל פירותיה נלקטין בפרק אחד, לפיכך צריך שלוש שנים.

אבל בשדה האילן שפירותיה נלקטים לפרקים, ענבים בפרק אחד, וזיתים בפרק אחד, ותאנים בפרק אחד.

כנס את תבואתו.  יין של גפנים.

מסק את זיתיו וכנס את קיצו.  ליקט תאנים ויבשן והכניסן לביתו, הרי זו חזקה כאילו הן שלוש שנים. ואין הלכה לא כרבי עקיבא ולא כרבי ישמעאל.

 

משנה ב

שָׁלשׁ אֲרָצוֹת לַחֲזָקָה.

יְהוּדָה,

וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן,

וְהַגָּלִיל.

הָיָה בִּיהוּדָה וְהֶחֱזִיק בַּגָּלִיל, בַּגָּלִיל וְהֶחֱזִיק בִּיהוּדָה

אֵינָהּ חֲזָקָה, עַד שֶׁיְּהֵא עִמּוֹ בַּמְּדִינָה.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה. לא אָמְרוּ שָׁלשׁ שָׁנִים אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיְּהֵא בְּאַסְפַּמְיָא,

וְיַחֲזִיק שָׁנָה, וְיֵלְכוּ וְיוֹדִיעוּהוּ שָׁנָה, וְיָבוֹא לְשָׁנָה אַחֶרֶת.

 

ברטנורא משנה ב 

שלוש ארצות לחזקה. שלוש ארצות בארץ ישראל חלוקות זו מזו לענין חזקה, שאם החזיק באחד מאלו הארצות, והיה בעל הקרקע באחרת, אין חזקתו חזקה, לפי שאין שיירות מצויות מזו לזו. ואף על פי שאינן שעת חירום ומלחמה, כשעת חירום דמי, ואם היה בעל הקרקע מוחה, לא היה מי שיודיע לזה המחזיק, לפיכך היה ראוי לזה המחזיק ליזהר בשטרו, וכיון שלא נזהר הפסיד.

עד שיהא עמו במדינה.  שיהיו שניהם ביהודה או שניהם בעבר הירדן, ואף על פי שזה בעיר אחת וזה בעיר אחרת, דכיון דשיירות מצויות היה לו למחות, וכיון דלא מיחה הפסיד.

אמר רבי יהודה וכו'.  קסבר רבי יהודה טעמא דחזקה לאו משום דעד תלת שנין מזדהר אינש בשטריה, טפיה לא מזדהר, אלא טעמא דחזקה לדידיה, משום דלא שביק איניש דאכלי ארעא דידיה אפילו שעה אחת ושתיק, והאי דהרחיקו תלת שנין, כדי שאם היה באספמיא וכו', אבל אם היה עמו בעיר, לאלתר הוי חזקה. ובשלוש ארצות הללו שאין שיירות מצויות, בתלת שנין מיהא הוי חזקה.

ואין הלכה כרבי יהודה.

 

משנה ג

כָּל חֲזָקָה שֶׁאֵין עִמָּהּ טַעֲנָה

אֵינָהּ חֲזָקָה.

כֵּיצַד?

אָמַר לוֹ. מָה אַתָּה עוֹשֶֹה בְּתוֹךְ שֶׁלִי?

וְהוּא אָמַר לוֹ "שֶׁלֹּא אָמַר לִי אָדָם דָּבָר מֵעוֹלָם" -

אֵינָהּ חֲזָקָה.

"שֶׁמָּכַרְתָּ לִי"; "שֶׁנָּתַתָּ לִי בְּמַתָּנָה";

"אָבִיךָ מְכָרָהּ לִי"; "אָבִיךָ נְתָנָהּ לִי בְּמַתָּנָה" -

הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.

וְהַבָּא מִשּׁוּם יְרֻשָּׁה אֵינוֹ צָרִיךְ טַעֲנָה.

הָאֻמָּנִין וְהַשֻּׁתָּפִין וְהָאֲרִיסִין וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין,

אֵין לָהֶם חֲזָקָה.

אֵין לָאִישׁ חֲזָקָה בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ,

וְלא לָאִשָּׁה חֲזָקָה בְּנִכְסֵי בַעֲלָה,

וְלא לָאָב בְּנִכְסֵי הַבֵּן, וְלא לַבֵּן בְּנִכְסֵי הָאָב.

 

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים?

בַּמַּחֲזִיק;

אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה, וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, וְהַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר;

נָעַל וְגָדַר וּפָרַץ כָּל שֶׁהוּא -

הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.

 

ברטנורא משנה ג 

כל חזקה שאין עמה טענה.  שיטעון למה מחזיק בשל חבירו, אינה חזקה.

והבא מחמת ירושה.  שהחזיק בה שלוש שנים מכח ירושת אביו, שהיתה של אביו ביום מותו.

אין צריך טענה.  לברר איך באה ליד אביו. ומיהו ראיה בעי שראו אביו דר בו יום אחד.

האומנים.  שמתקנים כלים.

אין להם חזקה.  אם הם מוחזקים בכלים של אחרים אין יכולים לטעון לקוחים הם בידי, ואפילו הם כלים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר. והני מילי כשהכלי מצוי בפנינו ביד האומן. אבל אם לא נמצא הכלי בפנינו ביד האומן, אלא שבא אחד מן השוק וטען לאומן 'כלי יש לי אצלך שנתתי לך לתקן, החזירהו לי', וטען האומן 'אמת שהוא אצלי, אבל אתה מכרת לי', נאמן האומן בשבועה, במגו דאי בעי אמר 'לא היה דברים מעולם', או 'החזרתי לך'. וכן טען האומן 'כך פסקת לי בשכר תקונו', והלה אומר 'לא פסקתי אלא פחות', אם הכלי מצוי בפנינו ביד האומן, בעל הכלי נאמן. ואם אין הכלי מצוי בפנינו ביד האומן, הרי האומן נאמן בשבועה, ואפילו מסר לו בעדים, במגו דאי בעי אמר 'החזרתיו לך'.

והשותפים.  שיש להן קרקע בשותפות ואכל אחד מהן שלוש שנים כל הפירות, אינה חזקה. והני מילי, דאין בקרקע דין חלוקה. אבל אם יש בקרקע דין חלוקה ואכלה אחד מהן שלוש שנים, הוי חזקה.

והאריסים.  שיורדים לקרקע למחצה לשליש ולרביע, ואכל כל הפירות שלוש שנים, אינה חזקה. ודוקא באריסי בתי אבות, שהוא כמו אפוטרופוס על הבן. אבל האריס שהורידו בעל הקרקע עצמו, ואכל כל הפירות שלוש שנים, יש לו חזקה.

ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו.  ואפילו כתב לה בעודה ארוסה "דין ודברים אין לי בנכסיך ולא בפירותיהן", דהשתא אינו אוכל פירות מן הדין, ואחר כך הביא ראיה שאכל פירות שלוש שנים, לא הויא חזקה, דאורחא דאתתא להניח לבעלה שיאכל פירות נכסיה, בין כדין בין שלא כדין.

ואין לאשה חזקה בנכסי בעלה. ואפילו ייחד לה קרקע למזונותיה, ואכלה פירות מקרקע אחרת של בעלה שלוש שנים, אפילו הכי לא הויא חזקה, שדרך האיש להניח לאשתו שתאכל בנכסיו אפילו בדבר שאין לה בו זכות.

ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן וכו'.  לפי שהם כאפוטרופסים זה על זה.

במה דברים אמורים.  דאינה חזקה.

במחזיק.  בחזקה שיש עליה ערעור, שחבירו טוען גזולה היא בידך.

אבל הנותן מתנה.  בפנינו, ואמר למקבל המתנה "לך חזק וקנה", כל הנך דאמרינן לעיל במתניתין דאין להם חזקה, משהחזיקו כשאר מקבלי מתנה, קנו, ואין הנותן יכול לחזור בו.

והאשה שנתנה או שמכרה לבעלה נכסי מלוג שלה, משהחזיק בהן הבעל קנה, ואינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. דדוקא בנכסי צאן ברזל, או בקרקע שייחד לה בעלה בכתובתה, אמרינן שאין מכרה מכר ואין מתנתה מתנה מפני שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, מפני שיש לבעלה שייכות בהן. אבל בנכסי מלוג שאין לבעלה בעיקרן שום שייכות, אינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי.

וכן האיש שמכר לאשתו מנכסיו, אם המעות שקנתה בהן האשה אותן נכסים לא היו טמונים אצלה, המכר קיים, ויהיו אותן הנכסים לאשה והבעל אוכל פירות. ואם היו אותן מעות טמונים אצלה, המכר בטל, דאמר, לגלויי זוזי שהיו טמונים אצלה אמרתי שאני מוכר לה.

והאחין שחלקו והחזיק כל אחד מהן בחלקו, אין יכולים לחזור.

והמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, וכל הקודם להחזיק בנכסיו זכה.

נעל.  שעשה דלת.

וגדר.  או שעשה חומה.

ופרץ.  או שפרץ בה פרצה.

 

משנה ד

הָיוּ שְׁנַיִם מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלָהּ שָׁלשׁ שָׁנִים,

וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִים

מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל.

שְׁנַיִם בָּרִאשֹׁנָה, וּשְׁנַיִם בַּשְּׁנִיָּה, וּשְׁנַיִם בַּשְּׁלִישִׁית

מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם.

שְׁלשָׁה אָחִים וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶם

הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלשׁ עֵדֻיּוֹת, וְהֵן עֵדוּת אַחַת לַהֲזָמָה.

 

ברטנורא משנה ד 

משלשין ביניהם.  כל כת יתן השליש. שהרי הן שלוש כתות לשלוש שנים.

שלושה אחים.  לכל שנה אח אחד ואחר עם האח, שאותו אחר מעיד עם כולן.

הרי כאן שלוש עדיות.  דמאי דמסהיד האי לא מסהיד האי, ולכך עדותן כשרה.

והן עדות אחת. לענין הזמה, שאם הוזמו משלשין ביניהן, ואין נעשים זוממין עד שיוזמו כולן.

 

משנה ה

אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם חֲזָקָה,

וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם חֲזָקָה.

הָיָה מַעֲמִיד בְּהֵמָה בֶּחָצֵר,

תַּנּוּר, וְכִירַיִם, וְרֵחַיִם,

וּמְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִין, וְנוֹתֵן זִבְלוֹ בֶּחָצֵר

אֵינָהּ חֲזָקָה.

אֲבָל עָשָֹה מְחִצָּה לִבְהֶמְתּוֹ גְּבוֹהָה עֲשָֹרָה טְפָחִים,

וְכֵן לַתַּנּוּר, וְכֵן לַכִּירַיִם, וְכֵן לָרֵחַיִם,

הִכְנִיס תַּרְנְגוֹלִין לְתוֹךְ הַבַּיִת,

וְעָשָֹה מָקוֹם לְזִבְלוֹ עָמֹק שְׁלשָׁה אוֹ גָּבוֹהַּ שְׁלשָׁה

הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.

 

ברטנורא משנה ה 

שיש להם חזקה אם החזיק בקרקע חבירו, לענין זה שלוש שנים הויא חזקה.

היה מעמיד בהמתו בחצר.  האי תנא בחצר השותפים קא מיירי, דלא קפדי אהדדי אהעמדת בהמה וכיוצא בה, ומשום הכי לא הויא חזקה, אפילו כי החזיק להאי מלתא שלוש שנים.

אבל אם עשה מחיצה וכו'.  דבכי האי גוונא ודאי קפדי, אי שתיק לה שלוש שנים ולא מיחה, ודאי הויא חזקה.

ורבינו משה בר מיימוני פירש, דבשותף דקפיד אעשיית מחיצה, אם עשה שותפו מחיצה ולא מיחה לאלתר הויא חזקה. אבל אינש דעלמא אע"פ שעשה מחיצה ולא מיחה, לא הויא חזקה עד לאחר שלוש שנים.

 

משנה ו

הַמַּרְזֵב אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְיֵשׁ לִמְקוֹמוֹ חֲזָקָה.

הַמַּזְחֵילָה יֶשׁ לָהּ חֲזָקָה.

סֻלָּם הַמִּצְרִי אֵין לוֹ חֲזָקָה,

וְלַצּוֹרִי יֶשׁ לוֹ חֲזָקָה.

חַלּוֹן הַמִּצְרִית אֵין לָהּ חֲזָקָה,

וְלַצּוֹרִית יֵשׁ לָהּ חֲזָקָה;

 

אֵיזוֹ הִיא חַלּוֹן הַמִּצְרִית?

כָּל שֶׁאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לִכָּנֵס לְתוֹכָהּ.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם יֶשׁ לָהּ מַלְבֵּן,

אַף עַל פִּי שֶׁאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לִכָּנֵס לְתוֹכָהּ

הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.

הַזִּיז, עַד טֶפַח

יֶשׁ לוֹ חֲזָקָה, וְיָכוֹל לִמְחוֹת;

פָּחוֹת מִטֶּפַח

אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְאֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹת.

 

ברטנורא משנה ו 

המרזב.  צנור קטן שנותנים אותו בסוף צנור הגדול ההולך על פני כל הגג.

אין לו חזקה ויש למקומו חזקה.  אם היה שם מרזב, ובא בעל החצר לעקרו לגמרי שלא ישפכו מי הגג לתוך חצרו, אינו יכול, שכבר יש לו חזקה לזה שיהיו מימי גגו שופכים דרך אותו מרזב. אבל אם בא להפכו, שהיה מונח לרוח דרומי ובא לתת אותו לרוח צפוני, אין בעל המרזב יכול לעכב עליו, דלאו מידי אפסדיה, ואין לו חזקה שיהיה תמיד עומד ברוח זו.

מרזב. מקום שהטפה של גשמים זבה ממנו. "מר" - טיפה. כמו "הן גוים כמר מדלי" (ישעיה מ).

מזחילה.  צנור גדול המחזיק כל אורך הגג. והוי מלתא דקביעותא, לכך יש לו חזקה.

סולם המצרי.  קטן ואינו קבוע, ולא קפיד עליה אם נותן אותו לתוך חצר חבירו כדי לעלות בו לגגו ולשובכו, לכך אין לו חזקה.

חלון המצרית. חלון קטן שאין ראשו של אדם נכנס בו.

אין לו חזקה.  ואי בעי בעל החצר לבנות כנגד החלון ולסתמו, לא מצי בעל החלון לומר כבר החזקתי בו ואינך יכול לסתום, דאמר ליה היאך, לא נתפייסתי אלא לפי שלא היה לי בו היזק. ואפילו הכי, אי הוה בעי מעיקרא כשפתחו הוי מצי מעכב עליו שלא יפתחנו, ואפילו היה גבוה יותר מארבע אמות, דמצי אמר ליה, שמא תשים ספסל סמוך לחלון ותביט בי. ואחר שהניחו נמי ופתח, אין לו חזקה.

ולצורית יש לו חזקה.  חלון שראשו של אדם נכנס בו, ואפילו הוא למעלה מארבע אמות. או חלון העשוי לאורה, ואפילו הוא קטן מאד. או חלון שהוא למטה מארבע אמות. כל אחד משלושה חלונות הללו, אם הניחו ופתח, יש לו חזקה, ושוב אין יכול לבנות כנגדו ולסתמו, דיש חזקה לנזקין. חוץ מעשן ואבק ובית הכסא - כלומר ריח רע - שאלו השלושה אין להם חזקה, אפילו החזיק בהם כמה שנים. אבל היזק ראיה יש לה חזקה. ולא בעי חזקה לנזקין שלוש שנים אלא מכי קאי נזקא, כדי שיוכל לומר לניזק כבר ידעת בנזק ולא מחית, הויא חזקה.

מלבן.  בנין מבחוץ כעין משקוף מלמעלה ואסקופה מלמטה.

זיז.  עץ או אבן היוצא מכותלו לאויר חצר חבירו, אם יש בו טפח או יותר, יש לו חזקה, ואין יכול בעל החצר לבנות כנגדו לסתום הזיז מאחר שהחזיק בו.

ויכול למחות בו.  כשבא בעל הכותל להוציא הזיז שיש בו טפח או יותר, יכול בעל החצר למחות בו שלא יוציאנו.

פחות מטפח.  לא הוי מידי דקביעותא, לכך לא הוי חזקה, ויכול לבנות כנגדו ולסתמו. וכשבא בעל הכותל להוציאו לכתחלה, אין בעל החצר יכול לעכב עליו.

 

משנה ז

לא יִפְתַּח אָדָם חַלּוֹנוֹתָיו לַחֲצַר הַשֻּׁתָּפִין.

לָקַח בַּיִת בֶּחָצֵר אַחֶרֶת,

לא יִפְתָּחֶנּוּ לַחֲצַר הָשֻּׁתָּפִין.

בָּנָה עֲלִיָּה עַל גַּבֵּי בֵּיתוֹ,

לא יִפְתָּחֶנָּה לַחֲצַר הָשֻּׁתָּפִין;

אֶלָּא אִם רָצָה,

בּוֹנֶה אֶת הַחֶדֶר לִפְנִים מִבֵּיתוֹ,

וּבוֹנֶה עֲלִיָּה עַל גַּבֵּי בֵּיתוֹ וּפוֹתְחָהּ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ.

לא יִפְתַּח אָדָם לַחֲצַר הָשֻּׁתָּפִין

פֶּתַח כְּנֶגֶד פֶּתַח וְחַלּוֹן כְּנֶגֶד חַלּוֹן.

הָיָה קָטָן לא יַעֲשֶֹנּוּ גָּדוֹל.

אֶחָד לא יַעֲשֶֹנּוּ שְׁנַיִם.

אֲבָל פּוֹתֵחַ הוּא לִרְשׁוּת הָרַבִּים

פֶּתַח כְּנֶגֶד פֶּתַח וְחַלּוֹן כְּנֶגֶד חַלּוֹן.

הָיָה קָטָן עוֹשֶֹה אוֹתוֹ גָּדוֹל.

אֶחָד, עוֹשֶֹה אוֹתוֹ שְׁנַיִם.

 

ברטנורא משנה ז 

לחצר השותפים.  לחצר שיש לו שותפות בה, וכל שכן לחצר חבירו. משום היזק ראיה.

לקח בית בחצר אחרת.  הסמוכה לחצר זו שיש לו בה שותפות. לא יפתח לו פתח לחצר זו, שמרבה עליהם דריסת הרגל מדיירי אותו בית.

בונה חדר לפנים מביתו.  שאינו מוסיף כלום אלא חולק ביתו לשנים. דבלאו הכי יכול למלאות ביתו דיורין אם ירצה.

פתח כנגד פתח.  דאמר קרא (במדבר כ"ד) "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו". מה ראה, ראה שלא היו פתחיהן מכוונים זה כנגד זה.

קטן לא יעשנו גדול.  דאמר ליה בפתחא זוטא מצינא לאצטנועי מינך, בפתחא רבא לא מצינא לאצטנועי מינך.

אחד, לא יעשנו שנים. דאמר ליה בחד פתחא מצינא לאצטנועי, בתרי פתחי לא מצינא לאצטנועי.

אבל פותח הוא לרשות הרבים.  דאמר ליה, סוף סוף קא בעית לאצטנועי מבני רשות הרבים.

 

משנה ח

אֵין עוֹשִֹין חָלָל תַּחַת רְשׁוּת הָרַבִּים,

בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר - מַתִּיר,

כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עֲגָלָה מְהַלֶּכֶת וּטְעוּנָה אֲבָנִים.

אֵין מוֹצִיאִין זִיזִין וּגְזֻזְטְרָאוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים,

אֶלָּא אִם רָצָה כּוֹנֵס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וּמוֹצִיא.

לָקַח חָצֵר וּבָהּ זִיזִין וּגְזֻזְטְרָאוֹת

הֲרֵי זוֹ בְּחֶזְקָתָהּ.

 

ברטנורא משנה ח 

אין עושין חלל תחת רשות הרבים.  אפילו קביל עליה כל הזיקא דאתי מחמתיה. שאין בני אדם רוצים [ליזוק ולירד לדין] לדון על עסק ממונם.

רבי אליעזר מתיר.  ובלבד שיכסנו בחוזק, כדי שתהא עגלה מהלכת עליו טעונה אבנים. ולא חיישינן שמא לימים יתקלקל הכיסוי. ואין הלכה כרבי אליעזר.

זיזין. רהיטים קטנים.

גזוזטראות.  קורות גדולות. שמא יכשלו בהן בני רשות הרבים.

כונס לתוך שלו.  שמכניס בקרקע שלו כשיעור הוצאת הזיזין ומוציא.

 

הרי זו בחזקתה.  דטוענין ללוקח, ואמרינן שמא זה שמכרה לו כנס בתוך שלו.