יומא, פרק ב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יומא, פרק ב

יומא, פרק ב

 

משנה א
בָּרִאשׁוֹנָה, כָּל מִי שֶׁרוֹצֶה לִתְרוֹם אֶת הַמִּזְבֵּחַ, תּוֹרֵם;
וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְרֻבִּין, רָצִין וְעוֹלִין בַּכֶּבֶשׁ,
וְכָל הַקּוֹדֵם אֶת חֲבֵרוֹ בְּאַרְבַּע אַמּוֹת זָכָה.
וְאִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם שָׁוִין,
הַמְמֻנֶּה אוֹמֵר לָהֶם: הַצְבִּיעוּ;
 
וּמָה הֵן מוֹצִיאִין?
אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם,
וְאֵין מוֹצִיאִין אֲגֻדָּל בַּמִּקְדָּשׁ.
 
ברטנורא משנה א
בראשונה כל מי שרוצה לתרום. כל כהן שהוא מאותו בית אב ורוצה לתרום את הדשן שחרית, תורם, ולא היה פיס בדבר.
ובזמן שהם מרובים. הבאים לתרום, זה אומר אני תורם וזה אומר אני תורם, זה היה משפטם:
רצים ועולים בכבש. המזבח, שהוא ל"ב אמה אורך.
וכל הקודם. ליכנס לתוך ארבע אמות עליונות של כבש הסמוכות לראש המזבח, זכה לתרום. וזהו גורלם.
ואם היו שניהם שוים בכניסתם, אין אחד מהם זוכה לתרום. אבל מעתה כולם באין להטיל גורל. ומהו הגורל? הממונה על הפייסות אומר לכולם הצביעו כלומר הוציאו אצבעותיכם, כל אחד יראה אצבעו, מפני שאסור למנות אנשים מישראל לפיכך הוצרכו להוציא האצבעות כדי שימנו האצבעות ולא האנשים. וכיצד עושים? מקיפים ועומדים בעגולה והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם וממנו הפיס מתחיל למנות. ומוציא כל אחד אצבעו, והממונה מוציא מפיו סך ומנין, או מאה, או ששים, הרבה יותר ממה שיש שם כהנים. ואומר: מי שיכלה חשבון זה אצלו יזכה. ומתחיל למנות מזה שנטל מראשו המצנפת, וסובב והולך ומונה האצבעות וחוזר חלילה עד סוף המנין, ומי שהמנין כלה בו הוא הזוכה. וכן כל הפייסות שבמקדש.
אחד או שנים. אצבע אחת אם הוא בריא, או שנים אם הוא חולה. שהחולה אינו יכול לכבוש אצבעותיו, וכשמוציא אחת יוצאה חברתה עמה. ואין השנים נמנין אלא אחת.
ואין מוציאים אגודל במקדש. מפני הרמאים, כשיקרב המנין לכלות ויבינו למי יכלה, יוציא זה העומד לפניו שתי אצבעות כדי שימנה לשני בני אדם וימהר המנין לכלות בו והממונה לא יבין לפי שהאדם יכול להרחיק האגודל מן האצבע הרבה עד שנראה כאצבעות שני בני אדם, מה שאין יכול לעשות כן בשאר אצבעות.
 
משנה ב
מַעֲשֶֹה שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶם שָׁוִין וְרָצִין וְעוֹלִין בַּכֶּבֶשׁ,
וְדָחַף אֶחָד מֵהֶן אֶת חֲבֵרוֹ, וְנָפַל וְנִשְׁבְּרָה רַגְלוֹ.
וְכֵיוָן שֶׁרָאוּ בֵּית דִּין שֶׁבָּאִין לִידֵי סַכָּנָה,
הִתְקִינוּ שֶׁלֹּא יְהוּ תּוֹרְמִין אֶת הַמִּזְבֵּחַ אֶלָּא בַּפַּיִס.
אַרְבָּעָה פְּיָסוֹת הָיוּ שָׁם,
וְזֶה הַפַּיִס הָרִאשׁוֹן.
 
ברטנורא משנה ב
אלא בפיס. זה שפירשנו.
ארבע פייסות היו שם. ארבע פעמים ביום נאספים לפיס. ולא היו מפייסים על כולם באסיפה אחת, כדי להשמיע קול ארבע פעמים, שיש עם רב בעזרה, וזהו כבודו של מלך שנאמר (תהלים נ"ה) "בבית אלהים נהלך ברגש".
 
משנה ג
הַפַּיִס הַשֵּׁנִי
מִי שׁוֹחֵט, מִי זוֹרֵק,
מִי מְדַשֵּׁן מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי, וּמִי מְדַשֵּׁן אֶת הַמְּנוֹרָה,
וּמִי מַעֲלֶה אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ.
הָרֹאשׁ וְהָרֶגֶל, וּשְׁתֵּי הַיָּדַיִם,
הָעֹקֶץ וְהָרֶגֶל, הֶחָזֶה וְהַגֵּרָה, וּשְׁתֵּי הַדְּפָנוֹת,
וְהַקְּרָבַיִם, וְהַסֹּלֶת, וְהַחֲבִתִּין, וְהַיַּיִן.
שְׁלשָׁה עָשָֹר כֹּהֲנִים זָכוּ בּוֹ.
אָמַר בֶּן עַזַּאי לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
דֶּרֶךְ הִלּוּכוֹ הָיָה קָרֵב.
 
ברטנורא משנה ג
מי שוחט. את התמיד.
מי זורק וכו'. כל העבודות הללו בפיס אחד הן. שמי שיכלה בו החשבון כמו שפירשנו, זכה, והוא זורק את הדם למזבח אחר שקבל הדם במזרק, שהזורק הוא המקבל, והסמוך לו שוחט. ואע"פ שהשחיטה קודמת לקבלת הדם, מכל מקום מפני שעבודת הזריקה גדולה מן השחיטה - שהשחיטה כשרה בזר מה שאין כן בזריקה, דמקבלה ואילך מצות כהונה - לפיכך זכה הראשון שהגיע לו הפיס בזריקה, והסמוך לו בשחיטה. והסמוך לשוחט מדשן את המזבח, והסמוך למדשן את המזבח מדשן את המנורה. וכן כולם.
הראש והרגל. של ימין, בכהן אחד.
ושתי הידים. בכהן שני.
העוקץ. הוא הזנב והרגל של שמאל, בכהן שלישי.
החזה. הוא שומן החזה הרואה את הקרקע, וחותכין אותו אילך ואילך בלא ראשי הצלעות.
והגרה. מקום שהוא מעלה גרה, הוא הצואר, ובו מחוברים קנה הריאה עם הכבד והלב. החזה והגרה בכהן רביעי. ושתי הדפנות בכהן חמישי. והקרבים בשישי. והסולת. עשרון למנחת נסכו של תמיד בשביעי. והחביתים, חצי עשרון למנחתו של כהן גדול שקריבה עם התמידים בכל יום, שנאמר (ויקרא ו') "מחציתה בבוקר ומחציתה בערב" - בשמיני. והיין שלושה לוגין לנסך התמיד - בתשיעי.
י"ג כהנים זוכין בו. בפיס זה, י"ג עבודות של כהנים המנויות בהן כפי הסדר הכתוב במשנה.
כדרך הלוכו. בחייו.
היה קרב התמיד. תנא קמא סבר הטוב והיפה קרב תחלה. ובן עזאי סבר כדרך הילוכו, הראש והרגל, החזה והגרה, ושתי הידים, ושתי הדפנות, העוקץ והרגל. ואין הלכה כבן עזאי.
 
משנה ד
הַפַּיִס הַשְּׁלִישִׁי
"חֲדָשִׁים לַקְּטֹרֶת בּוֹאוּ וְהָפִיסוּ".
 
וְהָרְבִיעִי:
"חֲדָשִׁים עִם יְשָׁנִים,
מִי מַעֲלֶה אֵבָרִים מִן הַכֶּבֶשׁ לַמִּזְבֵּחַ".
 
ברטנורא משנה ד
חדשים לקטורת. כך היו מכריזין בעזרה. כלומר מי שלא זכה בקטורת כל ימיו יבא ויפיס. ולא היה מניחין למי שזכה בה פעם אחת לשנות בה, מפני שמעשרת, דכתיב (דברים ל"ג) "ישימו קטורה באפך וכו' ברך ה' חילו". ולפי שכל כהן המקטיר קטורת היה מתעשר ומתברך בשבילה, לפיכך לא היו מניחין לשנות בה אדם, כדי שיהיו הכל מתעשרים ומתברכים בה.
חדשים גם ישנים. מי שזכה בפיס פעמים אחרות, ומי שלא זכה בו מעולם, בואו והפיסו.
מי מעלה אברים מן הכבש למזבח. כשהיו מוליכין האברים מבית המטבחים לא היו מוליכים אותם למזבח אלא נותנים אותם מחצי כבש ולמטה במזרח, ומפיסין פיס אחר מי מעלה אותם ממקום הנחתן בכבש למזבח. והיו עושין כן משום ברוב עם הדרת מלך.
 
משנה ה
תָּמִיד קָרֵב בְּתִשְׁעָה, בַּעֲשָֹרָה, בְּאַחַד עָשָֹר, בִּשְׁנֵים עָשָֹר,
לא פָּחוֹת וְלא יוֹתֵר.
כֵּיצַד?
עַצְמוֹ בְּתִשְׁעָה.
בֶּחָג
בְּיַד אֶחָד צְלוֹחִית שֶׁל מַיִם, הֲרֵי כָאן עֲשָֹרָה.
בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּאַחַד עָשָֹר.
הוּא עַצְמוֹ בְּתִשְׁעָה, וּשְׁנַיִם בְּיָדָם שְׁנֵי גִּזְרֵי עֵצִים;
וּבַשַּׁבָּת בְּאַחַד עָשָֹר.
הוּא עַצְמוֹ בְּתִשְׁעָה,
וּשְׁנַיִם בְּיָדָם שְׁנֵי בָּזִכֵּי לְבוֹנָה שֶׁל לֶחֶם הַפָּנִים.
וּבַשַּׁבָּת שֶׁבְּתוֹךְ הֶחָג בְּיַד אֶחָד צְלוֹחִית שֶׁל מַיִם.
 
ברטנורא משנה ה
תמיד קרב. משעת הולכת אברים ואילך קחשיב.
עצמו. בכל יום תשעה. ששה לאברים ולקרבים, כדאמרינן לעיל, ואחד לסולת. ואחד לחביתין ואחד ליין.
ובחג. שצריך שני נסוכין, אחד של יין ואחד של מים ביד כהן אחד צלוחית של מים.
של בין הערבים. שבכל יום שנים בידם שני גזירי עצים, להוסיף על עצי מערכה דכתיב, (ויקרא א') "וערכו עצים על האש", אם אינו עניין לתמיד של שחר, שכבר נאמר "וביער עליה הכהן עצים", תנהו ענין לתמיד של בין הערבים, שמוסיפים שני גזירי עצים.
 
משנה ו
אַיִל קָרֵב בְּאַחַד עָשָֹר.
הַבָּשָֹר בַּחֲמִשָּׁה,
הַקְּרָבַיִם וְהַסֹּלֶת וְהַיַּיִן בִּשְׁנַיִם שְׁנַיִם.
 
ברטנורא משנה ו
הבשר בחמשה. כאברים של כבש כך אברים של איל.
הסלת. שני עשרונים היה, בשני כהנים.
 
משנה ז
פַּר קָרֵב בְּעֶשְֹרִים וְאַרְבָּעָה.
הָרֹאשׁ וְהָרֶגֶל,
הָרֹאשׁ בְּאֶחָד, וְהָרֶגֶל בִּשְׁנַיִם;
הָעֹקֶץ וְהָרֶגֶל,
הָעֹקֶץ בִּשְׁנַיִם, וְהָרֶגֶל בִּשְׁנַיִם;
הֶחָזֶה וְהַגֵּרָה,
הֶחָזֶה בְּאֶחָד, וְהַגֵּרָה בִּשְׁלשָׁה;
שְׁתֵּי הַיָּדַיִם בִּשְׁנַיִם;
שְׁתֵּי הַדְּפָנוֹת בִּשְׁנַיִם;
הַקְּרָבַיִם וְהַסֹּלֶת וְהַיַּיִן בִּשְׁלשָׁה שְׁלשָׁה.
 
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים?
בְּקָרְבְּנוֹת צִבּוּר.
אֲבָל בְּקָרְבַּן יָחִיד,
אִם רָצָה לְהַקְרִיב מַקְרִיב.
הֶפְשֵׁטָן וְנִתּוּחָן שֶׁל אֵלּוּ וָאֵלּוּ שָׁוִין.
 
ברטנורא משנה א
במה דברים אמורים. דבעינן כל הני כהנים לכל בהמה ובעינן פיס.
אם רצה להקריב. כהן יחידי את הכל ובלא פיס.
הפשטן ונתוחן. של יחיד ושל צבור שוין להיות כשרים בזר ואין טעונין כהן.