כלאים, פרק ב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

כלאים, פרק ב

כלאים, פרק ב

 

משנה א
כָּל סְאָה שֶׁיֶּשׁ בָּהּ רֹבַע מִמִּין אַחֵר,
יְמַעֵט;
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָבֹר.
בֵּין מִמִּין אֶחָד בֵּין מִשְּׁנֵי מִינִין.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
לא אָמְרוּ אֶלָּא מִמִּין אֶחָד.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כָּל שֶׁהוּא כִּלְאַיִם בַּסְּאָה מִצְטָרֵף לְרֹבַע.
 
ברטנורא משנה א
כל סאה שיש בה רובע. הקב דהיינו אחד מעשרים וארבעה לסאה, שהסאה ששה קבין.
ימעט. אותו מין אחר המעורב בו עד שיפחת הרובע ויתבטל בתוך הסאה. ומותר לזרוע ולא מיתסר משום זורע כלאים.
יבור. מכיון שהוזקק למעט יסיר הכל, משום דמיחזי כמקיים כלאים, מכיון שהתחיל לברור, אם לא היה בורר את כולו. אבל תחלתו פחות מרובע שרי. ואין הלכה כרבי יוסי.
בין ממין אחד. בין שאותו רובע ממין אחד, בין ממינין הרבה, צריך למעט.
לא אמרו אלא ממין אחד. דאין שני מינין מצטרפין לשיעור רובע.
וחכמים אומרים כל שהוא כלאים לסאה. איכא בין חכמים לתנא קמא כגון סאה שעורים שיש בה רובע שבולת שועל וכוסמין, לתנא קמא צריך למעט, לחכמים אין צריך למעט, דאין שבולת שועל מצטרף לכוסמין, כיון דלא הוו כלאים בסאה של שעורים. והלכה כחכמים.
 
משנה ב
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים?
תְּבוּאָה בִּתְבוּאָה וְקִטְנִית בְּקִטְנִית,
תְּבוּאָה בְּקִטְנִית וְקִטְנִית בִּתְבוּאָה.
בֶּאֱמֶת אָמְרוּ:
זֵרְעוֹנֵי גִנָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין,
מִצְטָרְפִין אֶחָד מֵעֶשְֹרִים וְאַרְבָּעָה בְּנוֹפֵל לְבֵית סְאָה.
 
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ לְהַחְמִיר, כָּךְ אָמְרוּ לְהָקֵל;
הַפִּשְׁתָּן בַּתְּבוּאָה
מִצְטָרֶפֶת אֶחָד מֵעֶשְֹרִים וְאַרְבָּעָה בְּנוֹפֵל לְבֵית סְאָה.
 
ברטנורא משנה ב
במה דברים אמורים תבואה בתבואה. תבואה במין תבואה או בקטנית הוא דאמרן ברובע לסאה ימעט, אבל זרעוני גינה שנתערבו בתבואה או בקטנית.
אחד מעשרים וארבע בנופל מהן לבית סאה חטין, כלומר כשיעור הזרע שזורעים מהן למקום שזורעין בו סאה של חטין. ושיעור המקום שזורעים בו סאה של חטין הוא חמשים אמה על חמישים אמה, ואין זורעים בו מזרעוני גינה אלא קב וחצי, לפי שהן דקין ובקב וחצי מהן יש בהן כדי לזרוע מקום שזורעים בו סאה של חטין. נמצא לפי חשבון זה, שאם נתערב בסאה אחת של תבואה או של קיטנית או של זרעונים אחד מארבעה ועשרים של קב וחצי מזרעוני גינה, שהוא אחד מששה עשר בקב - חייב למעט. הלכך אם נתערב בסאה תבואה כביצה וחצי זרעוני גינה, שהוא אחד מעשרים וארבעה בקב וחצי קב - ימעט.
כשם שאמרו להחמיר. דזרעונים דקים אוסרים בשיעור מועט באחד מעשרים וארבעה בנופל מהן לבית סאה, כך אמרו להקל דזרעונים גסים, שצריך מהן הרבה לזרוע בבית סאה, אינן אוסרין בסאה חטין, אלא אחד מעשרים וארבעה בנופל מהן לבית סאה. כגון זרע פשתן שצריך שלוש סאים לבית סאה חטים, אין צריך למעט עד שיתערב מהן שלושה רביעים בסאה. והיינו דקתני הפשתן בתבואה מצטרפת אחד מעשרים וארבעה, בנופל מהן לבית סאה, וכיון דנופל מהן שלושה סאין לבית סאה, דהכי אמרינן בירושלמי, נמצא שאין צריך למעט עד שיתערב מהן שלוש רביעים של קב בסאה, וכן הלכה.
 
משנה ג
הָיְתָה שָֹדֵהוּ זְרוּעָה חִטִּים וְנִמְלַךְ לְזָרְעָהּ שְֹעוֹרִים -
יַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתַּתְלִיעַ, וְיוֹפַךְ וְאַחַר כָּךְ יִזְרַע.
אִם צִמְּחָה, לא יֹאמַר:
אֶזְרַע וְאַחַר כָּךְ אוֹפַךְ,
אֶלָּא הוֹפֵךְ וְאַחַר כָּךְ זוֹרֵעַ.
כַּמָּה יְהֵא חוֹרֵשׁ?
כְּתַלְמֵי הָרְבִיעָה.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: כְּדֵי שֶׁלֹּא יְשַׁיֵּר רֹבַע לְבֵית סְאָה.
 
ברטנורא משנה ג
עד שתתליע. ושיעורה הוי כשתשהה בארץ שלושה ימים בקרקע לחה, וביבשה צריך יותר.
ויופך. יהפוך הקרקע במחרישה בשביל שלא יצמח הזרע.
כמה יהא חורש. שלא תאמר שהוא צריך לחרוש תלמים תלמים קטנים סמוכים זה לזה, אלא כתלמי הרביעה, כתלמים שדרך בני אדם לחרוש אחר שתרד הרביעה, שחורשים תלמים גדולים.
כדי שלא ישייר רובע לבית סאה. שלא ישאר בארץ מקום שאינו מהופך. אלא פחות מעשרים וארבעה בקרקע שהוא חורש, דהיינו רובע קב לבית סאה. ואין הלכה כאבא שאול.
 
משנה ד
זְרוּעָה וְנִמְלַךְ לְנָטְעָהּ,
לא יֹאמַר: אֶטַּע וְאַחַר כָּךְ אוֹפַךְ,
אֶלָּא הוֹפֵךְ וְאַחַר כָּךְ נוֹטֵעַ.
נְטוּעָה וְנִמְלַךְ לְזָרְעָהּ,
לא יֹאמַר: אֶזְרַע וְאַחַר כָּךְ אֲשָׁרֵשׁ,
אֶלָּא מְשָׁרֵשׁ וְאַחַר כָּךְ זוֹרֵעַ.
אִם רָצָה -
גּוֹמֵם עַד פָּחוֹת מִטֶּפַח, זוֹרֵעַ, וְאַחַר כָּךְ מְשָׁרֵשׁ.
 
ברטנורא משנה  ד
זרועה ונמלך לנוטעה. שהיתה זרועה תבואה, ונמלך לנוטעה גפנים.
גומם. לשון גוממו עם השופי דפרק גיד הנשה [צב:] כלומר כורת הגפן סמוך לקרקע, שלא ישייר גבוה מן הקרקע טפח.
 
משנה ה
הָיְתָה שָֹדֵהוּ זְרוּעָה קַנְבּוֹס אוֹ לוּף -
לא יְהֵא זוֹרֵעַ וּבָא עַל גַּבֵּיהֶם,
שֶׁאֵינָן עוֹשִֹין אֶלָּא לְשָׁלשׁ שָׁנִים.
תְּבוּאָה שֶׁעָלוּ בָּהּ סְפִיחֵי אִסְטִיס,
וְכֵן מְקוֹם הַגְּרָנוֹת שֶׁעָלוּ בָּהֶן מִינִין הַרְבֵּה,
וְכֵן תִּלְתָּן שֶׁהֶעֱלָה מִינֵי צְמָחִים -
אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לְנַכֵּשׁ.
אִם נִכֵּשׁ אוֹ כִּסַּח,
אוֹמְרִים לוֹ: עֲקֹר אֶת הַכֹּל חוּץ מִמִּין אֶחָד.
 
ברטנורא משנה  ה
קנבוס או לוף. שמינים הללו אין התלעה וחרישה מועלת בהן, לפי שמתקיימים בארץ שלוש שנים ואינן מתליעין.
אסטיס. צבעו דומה לתכלת. קורין לו בערבי ני"ל ובלע"ז אנדיק"ו, ורגילים שכורתים אותו וחוזר וצומח, ומה שצומח פעם שנייה נקרא ספיח. אי נמי מה שצומח מן הזרע הנופל בשעת קצירה קרוי ספיח.
מקום הגרנות. שדשים בו תבואה וקטנית.
תלתן. בערבי חולב"א ובלע"ז פינגריק"ו.
אין מחייבין אותו לנכש. דבלאו הכי סופו לעקרם, לפי שאסטיס קשה לתבואה, והעשבים קשים לתלתן כשנזרע למאכל אדם, ומקום הגרנות נמי קשים לו הזרעים, שמחלידים את הקרקע ומלקים אותה, ולא חזי תו למקום דישה.
ואם נכש או כסח. דהשתא גלי דעתיה דניחא ליה באותם הנשארים, שהרי עקר הכל חוץ מזה, אומרים לו עקור את הכל, מפני שהוא נראה כמקיים כלאים.
נכש. שעקר הצמחים בידיו עם השורש.
כסח. שחתך העלים והשורש נשאר בארץ, תרגום לא תזמר לא תכסח.
 
משנה ו
הָרוֹצֶה לַעֲשׁוֹת שָֹדֵהוּ מֵשָׁר מֵשָׁר מִכָּל מִין -
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁל שָׁה תְּלָמִים שֶׁל פָּתִיחַ;
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְלא הָעֹל הַשָּׁרוֹנִי.
וּקְרוֹבִין דִּבְרֵי אֵלּוּ לִהְיוֹת כְּדִבְרֵי אֵלּוּ.
 
ברטנורא משנה  ו
משר משר. ערוגות ערוגות וכל ערוגה ממין אחד לבדו.
שלושה תלמים של פתיח. כלומר מניח בין משר למשר ריוח שלושה תלמים של מחרישה. מלשון יפתח וישדד אדמתו (ישעיה כח) ובירושלמי מפרש שהם שתי אמות רוחב על שתי אמות אורך, ואחר כך מיצר והולך אם ירצה, עד שלא ישאר ביניהן בסוף המצר אלא כל שהו, שהרי בכך הן נראים שלא נזרעו בערבוביא.
העול השרוני. כמלוא רוחב העול שחורשים בו בשרון, דהיינו בבקעה, שהוא רחב מן העול שחורשים בו בהר.
וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. ששיעור שלושה תלמים של פתיח, קרוב להיות שוה למלוא העול השרוני.
 
משנה ז
הָיָה רֹאשׁ תּוֹר חִטִּים נִכְנָס בְּתוֹךְ שֶׁל שְֹעוֹרִים - מֻתָּר,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִרְאֶה כְּסוֹף שָֹדֵהוּ.
שֶׁלּוֹ חִטִּים וְשֶׁל חֲבֵרוֹ מִין אַחֵר -
מֻתָּר לִסְמוֹךְ לוֹ מֵאוֹתוֹ הַמִּין.
שֶׁלּוֹ חִטִּים וְשֶׁל חֲבֵרוֹ חִטִּים -
מֻתָּר לִסְמוֹךְ לוֹ תֶּלֶם שֶׁל פִּשְׁתָּן, וְלא תֶּלֶם שֶׁל מִין אַחֵר.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד זֶרַע פִּשְׁתָּן וְאֶחָד כָּל הַמִּינִין.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף בְּאֶמְצַע שָֹדֵהוּ מֻתָּר לִבְדּוֹק בְּתֶלֶם שֶׁל פִּשְׁתָּן.
 
ברטנורא משנה  ז
תור. הוא שם תכשיט של אשה, שצורתו משולשת, כלומר בעל שלוש זויות. לשון תורי זהב נעשה לך (ש"ה א) ועל שמו קורין קרן זוית המחודדת 'ראש תור'. ואם קרן זוית של שדה שהיא זרועה חטים נכנסת בתוך שדה של שעורים, מותר, מפני שהוא נראה כסוף שדהו וניכר שלא נזרעו בערבוביא.
מותר לסמוך לו מאותו המין. מותר לסמוך אצל שדה חטין שלו מאותו המין של שדה חבירו, ואין נראה ככלאים בשדהו, משום דנראה כסוף שדה חבירו.
מותר לסמוך לו תלם של פשתן. שהרואה יודע שלא זרעוהו שם אלא כדי לבדוק שדהו אם טובה לזרוע בה פשתן אם לאו, לפי שאין אדם עשוי לזרוע תלם אחד של פשתן, שאין לו בו שום תועלת. אבל של מין אחר, דאדם עשוי לזרוע ממנו תלם אחד בלבד, אפילו לא זרעו אלא לבדוק שדהו אסור, שהרואה אומר לצרכו זרעו כדי ליהנות בו.
אחד זרע פשתן ואחד כל המינין. אסור לסמוך תלם אחד, שהרואה אינו יודע דלבדוק שדהו הוא עושה.
מותר לבדוק בתלם של פשתן. שהכל יודעים שאין מתכוין לקיים הפשתן, אלא לבדוק שדהו אם היא יפה לפשתן. והלכה כתנא קמא.
 
משנה ח
אֵין סוֹמְכִין לִשְֹדֵה תְבוּאָה חַרְדָּל וְחָרִיעַ,
אֲבָל סוֹמְכִין לִשְֹדֵה יְרָקוֹת חַרְדָּל וְחָרִיעַ.
וְסוֹמֵךְ לַבּוּר, וְלַנִּיר, וְלַגָּפָה, וְלַדֶּרֶךְ,
וְלַגָּדֵר שֶׁהוּא גָּבֹהַּ עֲשָֹרָה טְפָחִים,
וְלֶחָרִיץ שֶׁהוּא עָמֹק עֲשָֹרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה,
וְלָאִילָן שֶׁהוּא מֵסֵךְ עַל הָאָרֶץ,
וְלַסֶּלַע שֶׁהוּא גָּבֹהַּ עֲשָֹרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה.
 
ברטנורא משנה  ח
חריע. כרכום יערי, וקורין לו בערבי אלקורטו"ם. ושני מינים הללו, דהיינו חרדל וחריע, הן מזיקין לתבואה, ואם לא שבעל השדה זרעם ורוצה בקיומם לא היה מניח לאדם אחר שיזרע אחד משני אלו המינים סמוך לתבואה שלו, הלכך נראה כמקיים כלאים בשדה.
אבל סומכין לשדה ירקות. שאינן מזיקין לירקות, והרואה אומר של אדם אחר הם, ובעל הירקות אינו מקפיד עליהן אם הם סמוכים לירקות שלו, לפי שאינן מזיקין להן.
וסומך לבור. אם יש בתוך שדה של תבואה מקום בור שאינו חרוש וזרוע, בית רובע או יותר, סומך שם זרע אחר, וכן סומך אצל ניר והוא מקום חרוש.
ולגפה. גדר אבנים סדורות כעין חומה בלא טיט.
ולדרך. אם דרך היחיד מפסקת בין שתי שדות מותר לזרוע מין אחד בזו ומין אחד בזו.
מיסך על הארץ. שאין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, אם יש תחתיו זרע מותר לסמוך מבחוץ זרע אחד דכגדר דמי.
ולסלע. לא אצטריך למתנייה, דאין לך מחיצה גדולה מזו, אלא לאשמועינן דאפילו סלע בעינן ארבעה רוחב, דבפחות מכאן אין שמה מחיצה להפסיק.
 
משנה ט
הָרוֹצֶה לַעֲשׁוֹת שָֹדֵהוּ קָרַחַת קָרַחַת מִכָּל מִין -
עוֹשֶֹה עֶשְֹרִים וְאַרְבַּע קָרָחוֹת לְבֵית סְאָה, מִקָּרַחַת לְבֵית רֹבַע;
וְזוֹרֵעַ בְּתוֹכָהּ כָּל מִין שֶׁיִּרְצֶה.
הָיְתָה קָרַחַת אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם, זוֹרְעָן חַרְדָּל.
שָׁלשׁ - לא יִזְרַע חַרְדָּל,
מִפְּנֵי שֶׁהִיא נִרְאֵית כִּשְֹדֵה חַרְדָּל; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תֵּשַׁע קָרָחוֹת מֻתָּרוֹת, עֶשֶֹר אֲסוּרוֹת.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֲפִלּוּ כָּל שָֹדֵהוּ בֵּית כּוֹר -
לא יַעֲשֶֹה בְּתוֹכָהּ חוּץ מִקָּרַחַת אַחַת.
 
ברטנורא משנה  ט
קרחת. מקום פנוי שאינו זרוע, כשהוא מרובע קרוי קרחת, כמו בקרחתו דהיינו שנמרט השער והמקום חלק.
עשרים וארבעה קרחות לבית סאה. ובכל קרחה זורע מין אחר. ובית סאה הוא חמשים אמה על חמשים אמה, וכשאתה עושה בו עשרים וארבע קרחות נמצאת כל קרחה עשר אמות ושני טפחים ומחצה אורך, על עשר אמות רוחב. כיצד? אם תעשה מחמשים על חמשים כ"ה, קרחות תהיה כל קרחה עשר על עשר, קח אחת מהן כדי שישארו עשרים וארבע קרחות ותחלקנה לעשרים וארבע רצועות נמצא כל רצועה שני טפחים ומחצה רוחב על אורך עשר, שכל אמה היא בת ששה טפחים הרי ששים טפחים לעשר אמות. תן כל רצועה מאלו לראש כל קרחה נמצאת כל קרחה עשר אמות ושני טפחים ומחצה אורך, על עשר אמות רוחב.
מקרחת לבית רובע. שהרי יש בסאה עשרים וארבעה רביעית של קב. תן אותם לעשרים וארבעה קרחות, הרי לכל קרחה בית רובע.
כל מין שירצה. ולא מצריך רבי מאיר הרחקה כלל, דכיון דמרובעות הן נראות מופרשות ומובדלות זו מזו.
היתה בתוך שדה תבואה קרחת אחת של בית רובע או שתי קרחות.
זורעם חרדל. דאינו נראה כשדה חרדל בתוך שדה תבואה, אבל שלוש קרחות נראות כשדה חרדל בתוך שדה תבואה, לפי שאין רגילות לזרוע מן החרדל שדה גדולה. ושאר מינים אפילו שלוש קרחות אינן נראין כשדה, כיון שרגילין לזרוע מהן הרבה ביחד.
וחכמים אומרים תשע קרחות מותרות. ארישא קמהדר, דקאמר רבי מאיר דזורע כל עשרים וארבע קרחות מכל מין שירצה, וחכמים אוסרים לסמוך מין אצל מין אחר, אלא עושה לבית סאה כ"ה קרחות, דהיינו חמש שורות, וכל שורה מחמש קרחות, וזורע קרחה ראשונה של שורה ראשונה ומניח שניה שאצלה בורה, וזורע שלישית ומניח רביעית בורה, וזורע חמישית ומניח שורה שניה כולה בורה, וזורע משורה שלישית קרחה ראשונה ושלישית וחמישית ומניח שורה רביעית כולה בורה, וזורע משורה חמישית קרחה ראשונה ושלישית וחמישית - הרי תשע קרחות זרועות לבית סאה.
עשר אסורות. שצריך שיהא מפסיק בין כל קרחת וקרחת כשיעור קרחת דהיינו בית רובע בקירוב. והלכה כחכמים.
בית כור. שלושים סאים. וטעמא דרבי אליעזר בן יעקב לא אתפרש.
 
משנה י
כָּל שֶׁהוּא בְּתוֹךְ בֵּית רֹבַע, עוֹלֶה בְּמִדַּת בֵּית רֹבַע:
אֲכִילַת הַגֶּפֶן וְהַקֶּבֶר וְהַסֶּלַע, עוֹלִין בְּמִדַּת בֵּית רֹבַע.
תְּבוּאָה בִּתְבוּאָה - בֵּית רֹבַע.
יָרָק בְּיָרָק - שִׁשָּׁה טְפָחִים.
תְּבוּאָה בְּיָרָק, יָרָק בִּתְבוּאָה - בֵּית רֹבַע.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יָרָק בִּתְבוּאָה - שִׁשָּׁה טְפָחִים.
 
ברטנורא משנה  י
כל שהוא בתוך בית רובע. כגון נקעים מלאים מים, אף על פי שאינם ראוים לזריעה, עולים למדת בית רובע ליחשב הרחק בין מין ומין.
אכילת הגפן. מה שהגפן תופסת ואוכלת סביבותיה, דהיינו כדי עבודתה, עולה למדת בית רובע להשלים עשר אמות ושני טפחים ומחצה אורך על עשר אמות רוחב, דאמרינן לעיל שהוא שיעור בית רובע שצריך להפסיק בין מין למין. וכן הקבר נמי עולה. וכן הסלע, ובסלע שאינו גבוה עשרה מיירי, דאי גבוה עשרה הוי מחיצה ומפסיק בפני עצמו.
תבואה בתבואה בית רובע. היתה שדהו זרועה חטין ורוצה לזרוע בה שעורים, צריך להרחיק בית רובע, ובלבד שלא יהיו חטין מקיפים את השעורים מארבע רוחות, דהתם לא מהניא הרחקה עד שיהא פתוח מרוח אחת.
ירק בתבואה בית רובע. ודוקא במרובע הוא דבעינן הכי, אבל אם רצה לעשות שורה של ירק בתוך שדה של תבואה, עושה אורך שורה של עשר אמות ומחצה על רוחב ששה טפחים, שהחמירו במרובע טפי מבשורה, והכי אמרינן בירושלמי.
רבי אליעזר אומר ירק בתבואה ששה טפחים. דסבר לא מחמרינן במרובע טפי מבשורה. ואין הלכה כרבי אליעזר.
 
משנה יא
תְּבוּאָה נוֹטָה עַל גַּבֵּי תְּבוּאָה, וְיָרָק עַל גַּבֵּי יָרָק,
תְּבוּאָה עַל גַּבֵּי יָרָק, יָרָק עַל גַּבֵּי תְּבוּאָה -
הַכֹּל מֻתָּר, חוּץ מִדְּלַעַת יְוָנִית.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הַקִּשּׁוּת וּפוֹל הַמִּצְרִי;
וְרוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵיהֶן מִדְּבָרַי.
 
ברטנורא משנה  יא
תבואה נוטה על גבי תבואה. כגון שנזרעו כהלכתן, אלא שהשבולים מתוך גדלן נכפפים ושוכבים זה על זה, וכן כולן.
חוץ מדלעת יונית. שעלין שלה ארוכים ומתפשטין ביותר, וכשהן נוטין על גבי תבואה או ירק הן מסתבכין ומתקשרין יותר מכל שאר מינין, ומיחזו כלאים.
ופול המצרי. פשול"י בלע"ז.
ורואה אני את דבריהן מדברי. שאין בהן מסבכין ומסתבכין כדלעת יונית. וכן הלכה, שהכל מותר חוץ מדלעת יונית.