סימן רעא: מציאת בהמה ושטר חוב ושובר וגט אשה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעא: מציאת בהמה ושטר חוב ושובר וגט אשה

סימן רעא: מציאת בהמה ושטר חוב ושובר וגט אשה

 סעיף א

ב' שראו גמל או חמור של מציאה, וקדמו שניהם והנהיגוהו, או משכוהו, או שהיה אחד מנהיג ואחד מושך, קנו שניהם. במה דברים אמורים, בחמור, אבל בגמל, אם היה אחד מנהיג ואחד מושך, המושך קנה אבל לא המנהיג.

 

סעיף ב

בהמת מציאה שקדם אחד ואחז במוסירה, לא קנה עד שימשוך או ינהיג, וכן בנכסי הגר, אבל קנה המוסירה לבדו.

 

סעיף ג

היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסירה, הרוכב קנה הבהמה והמוסירה שעל לחיי הבהמה בלבד, וזה שאחז המוסירה קנה ממנה מה שאחז בידו, ושאר המוסירה לא קנה שום אחד מהם.

הגה: היו שנים רוכבין, קנו שניהן. היה אחד רוכב ואחד מנהיג, קנו שניהם ויחלוקו (טור סימן קצ"ז).

 

סעיף ד

דין מציאות שטרות ושוברים נתבאר לעיל (בסימן סה).

 

סעיף ה

דין מציאת גט נתבאר בטור אבן העזר (בסימן קל"ב וסימן קנ"ג).