סימן תכו: חייב אדם להציל את חברו בין בגופו בין בממונו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכו: חייב אדם להציל את חברו בין בגופו בין בממונו

סימן תכו: חייב אדם להציל את חברו בין בגופו בין בממונו

 סעיף א

הרואה את חברו טובע בים או ליסטים באין עליו, או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים להציל ולא הציל, או ששמע עכו"ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו והודיעו, או שידע בעכו"ם או באנס שהוא בא על חברו, ויכול לפייסו בגלל חברו ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו, וכיוצא בדברים אלו, עובר על לא תעמוד על דם רעך.