סימן ו: על כמה דנין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ו: על כמה דנין

סימן ו: על כמה דנין

 סעיף א

אין הדיינים יושבים לדון בדין פחות משוה פרוטה, ואם הוזקקו לשוה פרוטה גומרים דינם אפילו לפחות משוה פרוטה.