סימן קמח: מי שאבדה לו דרך שדהו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמח: מי שאבדה לו דרך שדהו

סימן קמח: מי שאבדה לו דרך שדהו

 סעיף א

מי שהלך למדינת הים ואבד דרך שדהו, בין שהיו ארבעה השדות המקיפים אותה לארבעה אנשים, בין שהיו ארבעה שקנו מאחד, הרי כל אחד מהם דוחהו ואומר: שמא דרך שלך על חבירו הוא, לפיכך יקנה לו דרך במאה מנה, או יפרח באויר.

 

סעיף ב

וכן אם היו ד' השדות לאיש אחד שקנה אותן מארבעה, אין לו עליו דרך שהרי אומר לו: עתה אם אחזיר לכל אחד שטרו אין אתה יכול לעבור על אחד מהם, ואני קניתי מכל אחד מהם כל זכות שיש לו, אבל אם היה בעל ד' השדות המקיפות איש אחד, והוא בעל המצר מתחילה ועד סוף, הרי זה אומר מכל מקום דרכי עליך, וילך לו בקצרה, באי זו שדה שירצה בעל השדה, ואם החזיק בדרך (בדין חזקה) (המגיד פט"ו דטוען) ואומר היא דרכי, אין מסלקין אותו ממנה אלא בראיה ברורה.