סימן שנ: דין גנב חלבו של חברו ואכלו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנ: דין גנב חלבו של חברו ואכלו

סימן שנ: דין גנב חלבו של חברו ואכלו

 סעיף א

גנב חלבו של חברו ואכלו, משלם לו דמי חלבו.