סימן שנב: דין הפקיד לשנים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנב: דין הפקיד לשנים

סימן שנב: דין הפקיד לשנים

 סעיף א

הפקיד לשנים וטענו נגנב, והודה האחד ועל השני בא עדים, בין שניהם משלמין הקרן.