סימן שעו: דין המסיג גבול רעהו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעו: דין המסיג גבול רעהו

סימן שעו: דין המסיג גבול רעהו

 סעיף א

המסיג גבול רעהו והכניס מתחום חברו בתוך תחומו אפילו מלא אצבע, אם בחזקה עשה, הרי זה גזלן, ואם הסיג בסתר, הרי זה גנב. ואם בארץ ישראל הסיג הגבול הרי זה עובר בשני לאוין: בלאו גניבה או בלאו גזילה ובלאו דלא תסיג. (אם מותר לאדם ליקח מערופיא של חברו עיין לעיל (סימן קנ"ו).