סימן שעז: מי שדרך הרבים עובר בתוך שדהו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעז: מי שדרך הרבים עובר בתוך שדהו

סימן שעז: מי שדרך הרבים עובר בתוך שדהו

 סעיף א

מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד, מה שנתן נתן וזכו בו, וזה שנטל לא זכה בו. (מצר שהחזיקו בו רבים ברשות אסור לקלקלו) (מרדכי דבבא מציעא).