סימן שכו: המקבל שדה לזורעה שומשמין וזרעה חטין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכו: המקבל שדה לזורעה שומשמין וזרעה חטין

סימן שכו: המקבל שדה לזורעה שומשמין וזרעה חטין

 סעיף א

המקבל שדה מחברו לזורעה שומשמין, וזרעה חטים, ועשתה חטים ששוין כמו שהיתה ראויה לעשות מהשומשמין, אין לו עליו אלא תרעומת, עשתה פחות ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין, משלם לו המקבל כפי מה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין, עשתה חטים יותר ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין, חולקין לפי התנאי שביניהם, אע"פ שמשתכר בעל הקרקע.