סימן שכז: דין מקבל שבא להסתלק ועדיין לא נגמרו הזרעים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכז: דין מקבל שבא להסתלק ועדיין לא נגמרו הזרעים

סימן שכז: דין מקבל שבא להסתלק ועדיין לא נגמרו הזרעים

 סעיף א

מקבל שהגיע זמנו להסתלק מהשדה, והיו שם זרעים שעדיין לא הגיע להמכר, או שנגמרו ולא הגיע יום השוק למוכרן, שמין אותן ונוטל מבעל הקרקע.

 

סעיף ב

כשם שחולקין המקבל ובעל הקרקע בתבואה, כך חולקין בתבן ובקש. כשם שחולקין ביין, כך חולקין בזמורות, אבל הקנים שמעמידין תחת הגפנים, אם קנו אותם בשותפות הרי אלו חולקים בהם, ואם הם משל אחד מהם, זה שקנה אותם הרי הם שלו, וכן כל כיוצא בזה.