סימן קכד: נתבע אם יכול לעשות מורשה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכד: נתבע אם יכול לעשות מורשה

סימן קכד: נתבע אם יכול לעשות מורשה

 סעיף א

הנתבע אינו יכול למנות מורשה שיבא לבית דין וישיב בעדו לתובע, והוא ישב בביתו. ונשים יקרות שאין כבודן לבא לבית דין, משגרין להן סופרי הדיינים ויטענו בפניהם, וכיוצא בזה עושים לתלמיד חכם שתורתו אומנותו, וזילא ביה מלתא למיזל לבית דין ולערער בהדי ע"ה.