סימן קכז: דין איש שלוה מאשתו וגרשה או מעבדו ושחררו והלוה מן העכו"ם שנתגייר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכז: דין איש שלוה מאשתו וגרשה או מעבדו ושחררו והלוה מן העכו"ם שנתגייר

סימן קכז: דין איש שלוה מאשתו וגרשה או מעבדו ושחררו והלוה מן העכו"ם שנתגייר

 סעיף א

האיש שלוה מאשתו ואחר כך גירשה, או לוה מעבדו ואחר כך שחררו, אין להם עליו כלום, שכל מה שקנה עבד קנה רבו, וכל מה שהוא ביד האשה הוא בחזקת בעלה, עד שתביא ראייה שהוא מנדונייתה, (ויש חולקין בזה וכמו שנתבאר באבן העזר סימן פ"ו).

 

סעיף ב

הלוה מהגר שנתגיירו בניו עמו, ומת, לא יחזיר לבניו, ואם החזיר אין רוח חכמים נוחה הימנו, במה דברים אמורים, כשהיה הורתן ולידתן שלא בקדושה. אבל אם היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה, רוח חכמים נוחה הימנו.