סימן רמד: האומר לשנים לכתוב שטר מתנה לפלוני
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רמד: האומר לשנים לכתוב שטר מתנה לפלוני

סימן רמד: האומר לשנים לכתוב שטר מתנה לפלוני

 סעיף א

המתנה כגט, שאין אדם יכול למסור דברים לשליח. כיצד, אמר לשלשה: אמרו לפלוני ופלוני שיכתבו ויחתמו בשטר מתנה ויתנוהו לפלוני, אין זה כלום, ואם אמרו לאותם העדים וכתבו ונתנו למקבל, לא קנה. (וכל שכן אם חתמו הם בעצמם). (טור), וכן אם אמר לשנים: כתבו וחתמו בשטר מתנה ותנוהו לפלוני, אינם יכולים לומר לסופר לכתוב, אלא הם עצמם כותבים. ויש מכשירים באומר: אמרו לפלוני ופלוני שיכתבו ויחתמו בשטר מתנה ויתנוהו לפלוני.