סימן רמט: הנותן מתנה וחוזר בו או הנותן לעבד ואשה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רמט: הנותן מתנה וחוזר בו או הנותן לעבד ואשה

סימן רמט: הנותן מתנה וחוזר בו או הנותן לעבד ואשה

 סעיף א

האומר ליתן מתנה מועטת לחברו וחזר בו, הרי זה ממחוסרי אמנה (ועיין לעיל סימן ר"ד ס"ח).

 

סעיף ב

עכו"ם שאינו גר תושב, אסור ליתן לו מתנה, אלא אם כן הוא מכירו או אם יש בו בדבר משום דרכי שלום.

 

סעיף ג

הנותן מתנה לעבד או לאשה, קנו האדון והבעל. האדון קנה גם הגוף והבעל לא קנה אלא הפירות, אבל הגוף שלה כשתתאלמן או תתגרש, וכבר נתבאר דין זה בטור אבן העזר (סימן פ"ה).

 

סעיף ד

הכותב כל נכסיו לעבדו, קנה עצמו בן חורין ונתבאר זה בטור יורה דעה בסימן רס"ז.

 

סעיף ה

מדת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שיתן לו די מחסורו, שנאמר ושונא מתנות יחיה.