סימן רח: מקח שנעשה בצד איסור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רח: מקח שנעשה בצד איסור

סימן רח: מקח שנעשה בצד איסור

 סעיף א

מקח שנעשה באיסור, כגון: שהוסיף בשווי המקח בשביל המתנת המעות, או שפסק קודם שיצא השער ולא היה לו למוכר, (וכן אם נשבע או נדר שלא למכור ועבר ומכר) (עיין בבית יוסף), ונתקיים בקנין או באחד מדרכי ההקנאות, המקח קיים ויתן כשער של היתר, ואין אחד מהם יכול לבטל המקח, ומיהו הלוקח יכול לחזור בו שלא ליתן כשער היוקר, (ואין חילוק בזה בין מקח או מתנה או מחילה או שאר דברים) (כך כתב ב"י).