סימן ריג: פירות כוורת ופירות שובך באיזה ענין קנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריג: פירות כוורת ופירות שובך באיזה ענין קנה

סימן ריג: פירות כוורת ופירות שובך באיזה ענין קנה

 סעיף א

המוכר פירות שובך או פירות כוורת לחברו, קנה. ואין זה מוכר דבר שלא בא לעולם, לפי שאינו מוכר יונים שיולדו או דבש שיבוא לכוורת, אלא הוא מוכר שובך לפירותיו או כוורת לדבשה, שהרי הוא כמוכר אמת המים לחברו שהוא נהנה בכל מה שיצוד בה, כך זה הקנה שובך זה לפירותיו כמו שמוכר אילן לפירותיו.

 

סעיף ב

הביצים והאפרוחים עצמם שיש בשובך, לא קנה אותם בעל השובך כל זמן שלא פרחו, ודבר זה תקנת חכמים הוא ומשום לא תקח האם על הבנים נגעו בה, לפיכך הרוצה להקנות אפרוחים וביצים אלו לחברו, מטפח (פירוש: מכה בידו) על השובך עד שיפרחו האמהות ויגבהו מעל הארץ, ואחר כך יקנה אותם לחברו באחד מדרכי הקנאת המטלטלין.