סימן רכא: מוכר שאמר במאתים ולוקח אומר במנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכא: מוכר שאמר במאתים ולוקח אומר במנה

סימן רכא: מוכר שאמר במאתים ולוקח אומר במנה

 סעיף א

המבקש לקנות מחברו מקח, מוכר אומר במאתים אני מוכר לך, והלוקח אומר איני לוקח אלא במנה, והלך זה לביתו וזה לביתו, ואחר כך נתקבצו ומשך זה החפץ סתם, אם המוכר הוא שתבע הלוקח ונתן לו החפץ, אינו נותן אלא מנה, ואם הלוקח הוא שבא ומשך החפץ סתם חייב ליתן מאתיים.

הגה: היה בתחילה קציצה ביניהן, וחזר אחד, וחזרו ומשכו סתם, אמרינן ודאי על קציצה הראשונה קנו (נ"י פרק האומנין).