סימן רפב: שלא להעביר נחלה ממי שראוי לירש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפב: שלא להעביר נחלה ממי שראוי לירש

סימן רפב: שלא להעביר נחלה ממי שראוי לירש

 סעיף א

 כל הנותן נכסיו לאחרים והניח היורשים, אף על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה, אין רוח חכמים נוחה הימנו, וזכו האחרים בכל מה שנתן להם. ומדת חסידות שלא להעיד בצואה שמעבירין בה הירושה מהיורש אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה.

הגה: מי שצוה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות, יתנהו ליורשיו, כי אין טוב מזה (מרדכי פרק מי שמת).