סימן שפז: שמין השברים לניזק ומשלם לו עליהם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפז: שמין השברים לניזק ומשלם לו עליהם

סימן שפז: שמין השברים לניזק ומשלם לו עליהם

 סעיף א

שמין למזיק בידו, כדרך ששמין לו אם הזיק ממונו. כיצד, הרי שהרג בהמת חברו או שבר כליו, שמין כמה היתה הבהמה שוה וכמה הנבילה שוה, וכמה היתה הכלי שוה והוא שלם וכמו שוה עתה, ומשלם הפחת לניזק עם הנבילה או הכלי השבור כדרך שנתבאר בשורו שהוזק לעיל בסימן ת"ג.