סימן תו: שור של עכו"ם או של הפקר או של חרש שוטה וקטן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תו: שור של עכו"ם או של הפקר או של חרש שוטה וקטן

סימן תו: שור של עכו"ם או של הפקר או של חרש שוטה וקטן

 סעיף א

שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם פטור. ושל עכו"ם שנגח לשל ישראל, בין תם בין מועד משלם נזק שלם.

 

סעיף ב

שור של הפקר שנגח, וקודם שיתפוס אותו הניזק קדם אחר וזכה בו, פטור.

 

סעיף ג

נגח שורו והפקירו קודם שעמד בדין, וזכה בו אחר, פטור, אבל אם זכה בו הוא עצמו, חייב.

 

סעיף ד

נגח ואחר כך מכר או הוריש חייב.

 

סעיף ה

שור של פקח שנגח לשור חרש שוטה וקטן חייב, ושל חרש שוטה וקטן שנגח לשל פקח, וכן שור שהלכו בעליו למדינת הים ונגח, פטורים.